adwokat radca prawny

603627590 adwokat

Jak ograniczyć pranie brudnych pieniędzy? Jak ograniczyć proceder, którym jest legalizowanie środków finansowych pochodzących z przestępczej działalności? Czy przeciwdziałanie praniu pieniędzy bynajmniej w naszym kraju, odbywa się w adekwatny do tego sposób, czyli jednocześnie skuteczny i mocno ograniczający ten proceder? Oczywiście na początku warto powiedzieć, iż przeciwdziałanie praniu pieniędzy wcale nie jest zadaniem łatwym, już od bardzo dawna mówi się iż przestępcy nie tylko szukają luk w prawie, ale optymalnie je w tym zakresie wykorzystują. Pewnie, iż przeciwdziałanie praniu pieniędzy ma na celu przyhamowanie środków jakie pochodzącą z nielegalnej działalności, GIIF oraz wiele instytucji powołanych w naszym kraju (jak również osób prywatnych np. radca prawny Słupsk, bezpośrednio za to odpowiada. Jednak tak na prawdę dopóty będzie istnieć jakaś alternatywa, metoda czy możliwość na wprowadzanie do obrotu pieniędzy pochodzących z przestępczej działalności, to wspomniane instytucje podobnie jak i nasze prawo, muszą systematycznie wprowadzać nowe ustawy jak i regulacje prawne. Tylko w ten sposób możemy przyhamować ten proceder a co za tym idzie, w bardzo znaczącym stopniu go ograniczyć, gdyż całkiem nie da się go wyeliminować.

  • radca prawny
  • adwokat
  • GIIF
  • adwokat